دوره سئو با اسکریمینگ فراگ سئو اسپایدر

اگر بخواهیم تنها از یک نرم‌افزار برای تقریبا تمام فرایندهای سئو استفاده کنیم، بی‌شک بهترین پیشنهاد چیزی جز اسکریمینگ فراگ سئو اسپایدر نیست.

این نرم افزار را می توان به چاقوی سوییسی سئو تشبیه کرد.

این نرم‌افزار با قابلیت‌های فراوانی که دارد می‌تواند شما را در فرایندهای On-Page SEO و سئوی محتوا، تولید محتوا، کیورد ریسرچ، تکنیکال سئو، افزایش سرعت وب‌سایت، لینک‌سازی داخلی، مهاجرت و تغییر دامین سایت، آنالیز رقبا و حتی Off-Page SEO و مواردی دیگر، همراهی کند.

کارشناسان زیادی تاکنون امکانات اولیه این نرم‌افزار قدرتمند را آموزش داده‌اند ولی بخشی از قدرت این نرم‌افزار توانایی‌هایی است که با خلاقیت یک کارشناس سئو در پروژه‌های مختلف گره خورده است.

در این دوره تلاش شده است، زیر و بم این نرم‌افزار نه تنها برای کارشناسان تازه نفس در این حوزه، بلکه برای متخصصین باتجربه نیز به نمایش گذاشته شود.

مشاوره و ثبت‌نام از طریق واتس‌اپ

مدت زمان دوره

این دوره در ۳۰ ساعت برگزار خواهد شد، شامل:

 • ۲۵ ساعت آموزش ویدئویی
 • ۵ ساعت جلسات آنلاین رفع اشکال

هر ماه کاربران به ۱۰ ساعت از آموزش‌ها دسترسی پیدا می‌کنند

هزینه دوره

پرداخت اقساطی (سه بخش): هر بخش ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
پرداخت کامل: ۴ میلیون تومان

درباره دوره

در این دوره تلاش شده است تا تمام امکانات قوی‌ترین نرم‌افزار جامع در زمینه سئو بررسی شود. همچنین تجاربی از نیازها و راهکارهای مختلفی که توسط این نرم‌افزار قابل ارائه باشد نیز آموزش داده خواهد شد.

سرفصل های دوره

 • دانلود و نصب
 • تنظیمات رم و ذخیره سازی
 • کراول یک وب سایت
 • تنظیمات قبل از شروع
 • مشاهده اطلاعات کراول
 • مشاهده خطاها و مشکلات
 • خروجی گرفتن از اطلاعات
 • Save کردن و Open کردن یک کراول در نرم افزار

در این بخش به صورت خلاصه و سریع تئوریاتی که در نرم افزار اسکریمینگ فراگ سئو اسپایدر، با آنها روبرو خواهیم شد را بررسی می کنیم.

 • سئو چیست؟
 • لینک‌سازی
 • اندازه‌گیری سئو
 • و …
 • Errors – Client errors such as broken links & server errors (No responses, 4XX client & 5XX server errors).
 • Redirects – Permanent, temporary, JavaScript redirects & meta refreshes.
 • Blocked URLs – View & audit URLs disallowed by the robots.txt protocol.
 • Blocked Resources – View & audit blocked resources in rendering mode.
 • External Links – View all external links, their status codes and source pages.
 • Security – Discover insecure pages, mixed content, insecure forms, missing security headers and more.
 • URI Issues – Non ASCII characters, underscores, uppercase characters, parameters, or long URLs.
 • Duplicate Pages – Discover exact and near duplicate pages using advanced algorithmic checks.
 • Page Titles – Missing, duplicate, long, short or multiple title elements.
 • Meta Description – Missing, duplicate, long, short or multiple descriptions.
 • Meta Keywords – Mainly for reference or regional search engines, as they are not used by Google, Bing or Yahoo.
 • File Size – Size of URLs & Images.
 • Response Time – View how long pages take to respond to requests.
 • Last-Modified Header – View the last modified date in the HTTP header.
 • Crawl Depth – View how deep a URL is within a website’s architecture.
 • Word Count – Analyse the number of words on every page.
 • H1 – Missing, duplicate, long, short or multiple headings.
 • H2 – Missing, duplicate, long, short or multiple headings
 • Meta Robots – Index, noindex, follow, nofollow, noarchive, nosnippet etc.
 • Meta Refresh – Including target page and time delay.
 • Canonicals – Link elements & canonical HTTP headers.
 • X-Robots-Tag – See directives issued via the HTTP Headder.
 • Pagination – View rel=“next” and rel=“prev” attributes.
 • Follow & Nofollow – View meta nofollow, and nofollow link attributes.
 • Redirect Chains – Discover redirect chains and loops.
 • hreflang Attributes – Audit missing confirmation links, inconsistent & incorrect languages codes, non canonical hreflang and more.
 • Inlinks – View all pages linking to a URL, the anchor text and whether the link is follow or nofollow.
 • Outlinks – View all pages a URL links out to, as well as resources.
 • Anchor Text – All link text. Alt text from images with links.
 • Rendering – Crawl JavaScript frameworks like AngularJS and React, by crawling the rendered HTML after JavaScript has executed.
 • AJAX – Select to obey Google’s now deprecated AJAX Crawling Scheme.
 • Images – All URLs with the image link & all images from a given page. Images over 100kb, missing alt text, alt text over 100 characters.
 • User-Agent Switcher – Crawl as Googlebot, Bingbot, Yahoo! Slurp, mobile user-agents or your own custom UA.
 • Custom HTTP Headers – Supply any header value in a request, from Accept-Language to cookie.
 • Custom Source Code Search – Find anything you want in the source code of a website! Whether that’s Google Analytics code, specific text, or code etc.
 • Custom Extraction – Scrape any data from the HTML of a URL using XPath, CSS Path selectors or regex.
 • Google Analytics Integration – Connect to the Google Analytics API and pull in user and conversion data directly during a crawl.
 • Google Search Console Integration – Connect to the Google Search Analytics and URL Inspection APIs and collect performance and index status data in bulk.
 • PageSpeed Insights Integration – Connect to the PSI API for Lighthouse metrics, speed opportunities, diagnostics and Chrome User Experience Report (CrUX) data at scale.
 • External Link Metrics – Pull external link metrics from Majestic, Ahrefs and Moz APIs into a crawl to perform content audits or profile links.
 • XML Sitemap Generation – Create an XML sitemap and an image sitemap using the SEO spider.
 • Custom robots.txt – Download, edit and test a site’s robots.txt using the new custom robots.txt.
 • Rendered Screen Shots – Fetch, view and analyse the rendered pages crawled.
 • Store & View HTML & Rendered HTML – Essential for analysing the DOM.
 • AMP Crawling & Validation – Crawl AMP URLs and validate them, using the official integrated AMP Validator.
 • XML Sitemap Analysis – Crawl an XML Sitemap independently or part of a crawl, to find missing, non-indexable and orphan pages.
 • Visualisations – Analyse the internal linking and URL structure of the website, using the crawl and directory tree force-directed diagrams and tree graphs.
 • Structured Data & Validation – Extract & validate structured data against Schema.org specifications and Google search features.
 • Spelling & Grammar – Spell & grammar check your website in over 25 different languages.
 • Crawl Comparison – Compare crawl data to see changes in issues and opportunities to track technical SEO progress. Compare site structure, detect changes in key elements and metrics and use URL mapping to compare staging against production sites.
 • معرفی بخش های مختلف منوی تنظیمات
 • تنظیمات اسپایدر تب Crawl
 • تنظیمات اسپایدر تب Extraction
 • تنظیمات اسپایدر تب Limits
 • تنظیمات اسپایدر تب Rendering
 • تنظیمات اسپایدر تب Advanced
 • تنظیمات اسپایدر تب Preferences
 • تنظیمات Content area
 • تنظیمات Duplicates
 • تنظیمات Spelling & grammar
 • تنظیمات User Agents
 • تنظیمات Robots.txt
 • robots.txt سفارشی
 • تنظیمات URL rewriting
 • تنظیمات CDNها
 • تنظیمات Include
 • تنظیمات Exclude
 • تنظیمات Speed
 • تنظیمات HTTP header
 • تنظیمات Custom search
 • تنظیمات Custom extraction
 • تنظیمات Custom link positions
 • تنظیمات User Interface
 • تنظیمات اتصال به Google Analytics
 • تنظیمات اتصال به Google Search Console
 • تنظیمات اتصال به PageSpeed Insights
 • اتصال به Majestic، Ahrefs، Moz
 • تنظیمات Authentication
 • تنظیمات Memory mode
 • تنظیمات Storage mode
 • تنظیمات Proxy
 • یک کراول کامل و توضیح دادن خروجی هر منو در کراول کامل
 • تنظیمات کارول آنالیسیس
 • تهیه گزارش کلی از کراول
 • گزارش از ریدایرکت‌ها، ریدایرکت Chainها و کنونیکال Chainها
 • گزارش از کنونیکال‌ها
 • گزارش از Pagination 
 • گزارش از Hreflang 
 • گزارش از محتوای غیرایمن
 • گزارش از SERP 
 • گزارش از صفحات یتیم
 • گزارش از Structured Dataها
 • گزارش از PageSpeed
 • گزارش از HTTP Headerها
 • گزارش از Cookieها
 • گزارش از مسیر کراول
 • بررسی جامع یک سایت
 • ارائه گزارش کامل از وضعیت فنی و محتوایی وب‌سایت
 
 • بررسی عناوین صفحات وب‌سایت
 • بررسی متاتگ‌ها صفحات وب‌سایت
 • بررسی هدینگ‌های وب‌سایت
 • بررسی محتواهای تکراری

مواردی همچون:

 • کیورد ریسرچ حرفه ای
 • کار همزمان با اسکریمینگ فراگ و KWFinder
 • بیرون کشیدن ۱۰ هزار کلمه کلیدی پیشنهادی گوگل در یک ساعت
 • آنالیز حرفه ای رقبا
 • اسکرپ محتوا از وب سایت های دیگر
 • خروجی گرفتن با گوگل دیتا استودیو
 • مهاجرت وب سایت
 • بررسی سرچ کنسول
 • استفاده برای لینک سازی خارجی
 • و ...

کیورد ریسرچ جامع برروی یک صنعت به انتخاب دانشجو

 • مهاجرت یک وب‌سایت از یک CMS به یک CMS دیگر در محیط
 • بررسی تمام مشکلات موجود در محیط استیجینگ 
 • رفع خطاها قبل از انتقال نسخه جدید سایت به محیط پراداکشن

ابزارهایی که استفاده خواهیم کرد

نظر متخصصین در مورد آموزش‌ها

جواد احمدی
جواد احمدیمدیر فنی وب‌سایت اخبار استان البرز
زمان انتقال وبسایت اخبار استان البرز از سی ام اس سفارشی به وردپرس واقعا دچار یک فاجعه شدیم. در کمال ناباوری آموزش های آقای عابد در مورد رفع خطاها بعد از مهاجرت وب سایت با اسکریمینگ فراگ عالی بود و تونست کمک خیلی زیادی به ما بکنه
آذر یگانه پرست
آذر یگانه پرستکارشناس سئو راک تهران
Read More
آشنایی من با ابزار بسیار کاربردی اسکریمینگ فراگ از طریق آقای مجید عابد در سال ۹۸ بود که در بین آموزش های همه اساتید سئو خیلی پیشرو بودند. قطعا شرکت در این دوره آپدیت شده بسیار ارزشمند و ارزنده است.
مجتبی مرعشیان
مجتبی مرعشیانمدیر دیجیتال مارکتینگ هولدینگ بین‌المللی الماسی نو
Read More
توی مجموعه ای که روی سایت های زیادی کار میکنه همیشه یکی از برزگترین معضلاتمون آنالیز کیورد های رقبا، براد کرامب های اونها و همچنین آنالیز لینک سازی های اونها و خودمون بود. خب واقعا دوره اسکرینیمگ فراگ آقای عابد یه صرفه جویی عجیب توی وقتمون درست کرد و تونستیم به یک گزارش منظم و تمیز از مواردی که گفتم برسیم.
پونه امینی
پونه امینیاستراتژیست و مسئول محتوای گروه صنعتى سرکان
Read More
برای یه کارشناس محتوا، بررسی سریع محتوای صفحات بلاگ و محصول اهمیت خیلی زیادی داره، باکمک آقای عابد و اسکریمینگ فراگ سرعت کار من تو بهینه‌سازی محتوا چندین برابر شد.
محمد علیزاده بخشایش
محمد علیزاده بخشایشمدیر طراحی محصول در makarem.ir
Read More
وقتی میبینم دوستان برای کپی کردن ۸ تا ساجست گوگل پنج دقیقه وقتشون رو تلف میکنن و آقای عابد تو چند دقیقه هزاران ساجست از گوگل و بینگ و ... در میاره واقعا تفاوت تخصص و تقلید رو میبینم. سالهاست باهاش کار میکنم و به مدیران محصول تو حوزه سئو فقط ایشون رو معرفی میکنم
Previous
Next

مشاوره و ثبت‌نام از طریق واتس‌اپ