نماد سایت آژانس بهینه‌سازی بهرنک

جان مولر: برای گوگل لینک داخلی از هدر و فوتر فرقی نمی‌کند.

منبع:

English Google SEO office-hours from March 11, 2022 – YouTube

خروج از نسخه موبایل