آژانس بهینه‌سازی بهرنک

منظور از اینباند مارکتینگ چیست؟

اینباند مارکتینگ یا بازاریابی درونگرا به معنای ایجاد راه‌حل‌ها و فرصت‌ها برای مخاطبان و مشتریان شما است و یکی از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است. درواقع در بازاریابی درونگرا برخلاف شیوه سنتی بازاریابی از قبیل چاپ تراکت، تبلیغات تلویزیون، تابلوهای بزرگ راه ها و … از شیوه های نوین بازاریابی دیجیتال مانند ارتباط با افراد از طریق CRM، تولید محتوا در وب سایت، سئو و شبکه های اجتماعی و موارد دیگر استفاده میشود.

در واقع بازاریابی سنتی برخلاف بازاریابی درونگرا فروشنده محور است. به جای آن که روی نیاز مشتری تمرکز کند و درباره نیازهای او صحبت کند.

در این شیوه از بازاریابی تلاش میشود تا محتوای مناسب در زمان و مکان مناسب در اختیار شخص مناسب قرار گیرد و با راهکار ارائه دادن به کاربران آنها را به قیف فروش فرستاده و ازطریق راهکار های زیر آنها را به یک مشتری راضی و تبلیغ کننده تبدیل کرد.

تصویری از مراحل بازار یابی گرایشی یا انباند مارکتینگ که شامل مراحل جذب، تبدیل، نزدیک سازی، تشویق میباشد که مشتری را از غریبه به بازدید کننده و بعد به مشتری بالقوه، خریدار و در آخر به تبلیغ کننده تبدیل کنیم.

مخاطب و پرسونای مشتری در بازاریابی درونگرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در بازاریابی درونگرا بجای اینکه به هر شخصی بدون هدف تبلیغات و محصولات نمایش داده شود، مشتری های بالقوه از قبل مشخص می شوند و فرایند بازاریابی برروی آن مشتریان متمرکز می شود.

همچنین بخش مهم دیگری در بازاریابی درونگرا وجود دارد باعنوان سفر مشتری، که شامل موارد زیر است:

۱- مرحله آگاهی: زمانی است که شخص از مشکل خود آگاه می‌شود و به دنبال راه حلی برای آن می‌گردد.

۲- مرحله در نظر گرفتن: شخص در این مرحله به چندین راه حل و ارائه‌دهنده خدمات برای حل مشکلش می‌رسد.

۳- تصمیم‌گیری: مرحله‌ای که شخص از بین راه حل‌ها و ارائه‌دهنده‌های خدمات/کالا یکی را برای حل مشکلش انتخاب می‌کند.

مشتریان شما در هریک از این سه مرحله ممکن است به وبسایت شما برسند. وظیفه شما این است که برای هر مرحله محتوای مناسبی را آماده داشته باشید.

خروج از نسخه موبایل